Szűrés

Szerző
Megjelent
Sorozat
Ár
80 Ft - 10 630 Ft

TOP termékek

Átvételi lehetőségek

Csomagküldő.hu

MPL Futárszolgálat

Posta Pontok

FOXPOST

Személyesen  Szolnokon szállítási költség nélkül

Facebook

Kottafutár - Könyv, kotta és hangszer

Telefon: 30/2792017 (Bedő Péter)

Fuvolakották

Fuvolakották

Tovább

Benedetto Marcello

Benedetto Marcello (1686-1739) Op. 2 jelzésű fuvolaszonátái 1712-ben, Velencében jelentek meg. Ez volt az első itáliai nyomtatott kotta, amely kifejezetten és kizárólag flauto megszólaltatását írta elő. Marcello példaképe Corelli Op. 5-ös, 1700-ban megjelent szonátaciklusa lehetett. Corelli ebben a műben összegezte korának hegedűtechnikai lehetőségeit és az ahhoz kapcsolódó kompozíciós technikát; Marcello ugyanezt kínálja a fuvolásoknak. A fuvolaszonáták hamar és tartósan népszerűvé váltak: a 18. századból három kiadásukat ismerjük. Jelen kiadás (Z. 13476, Z. 13477) a három korabeli forrás egybevetése alapján készült. EMB13476

Tartalomjegyzék

1.
Sonata I in Fa maggiore
2.
Sonata II in Re minore
3.
Sonata III in Sol minore
4.
Sonata IV in Mi minore
5.
Sonata V in Sol maggiore
6.
Sonata VI in Do maggiore
Tovább
3 100 Ft

Bartók Béla

EMB14944

CD-melléklettel

Ez az album Bartók Béla (1881-1945) fiatalkori, kifejezetten zenetanulóknak komponált zongoradarabjaiból készült átiratokat tartalmaz (Tíz könnyű zongoradarab, Gyermekeknek, Kezdők muzsikája). Többségük magyar, illetve szlovák népdalok feldolgozása, kisebb részük a zeneszerző saját témáin alapul, de még a legegyszerűbbek is teljes értékű, hatásos előadási darabok. Az albumot - amely nehézségi sorrendben tartalmazza a műveket - a fuvolatanulás első három évére ajánljuk, a kötet első négy darabja már a tanulmányok első évében eljátszható. A kiadványhoz tartozó CD-mellékleten valamennyi darab zongorakísérete, valamint teljes alakja is meghallgatható neves magyar muzsikusok előadásában. A CD így nemcsak az otthoni gyakorlást teszi könnyebbé, hanem a Bartók-zene stílusos előadásához is segítséget nyújt.

 

Tovább
3 100 Ft

Közreadja: Lachegyi Imre

A 77 előadási darab szopránfurulyára című kotta célja, hogy hozzájáruljon az alapfokú hangszeres repertoár bővítéséhez. A darabok kiválasztásánál Lachegyi Imre igyekezett egyrészt a legszélesebb stiláris választékot nyújtani, másrészt különböző nehézségi szintű anyagot összeállítani. A kötetben szereplő művek legnagyobb része billentyűs hangszerre komponált darabok átirata; a kíséretek kidolgozásánál (amelyet a kiváló csembalista, Oláh Aino készített el) az egyszerűségre törekedtek, hogy akár a hangszeres tanár is kísérhesse növendékét. A kötet végére néhány népszerű kétszólamú mű került.A kötet szerzők szerinti elrendezésben tartalmazza a darabokat, melyek így nem feltétlenül nehézségi sorrendben követik egymást. Mivel a kiadvány nem hangszer-iskola, hanem gyűjtemény, az előadói utasítások tekintetében csak a legszükségesebbekre szorítkozott a közreadó, a tanárokra bízva a frazeálás, dinamika, tagolások megoldását.

Tovább
3 400 Ft

101 etűd, népdalváltozat és karakterdarab furulyára és G-kulcsban játszó más fúvósok számára. Szerző: Oromszegi Ottó

Tovább
2 590 Ft

Händel, Georg Friedrich: Balettzenék szopránfurulyára (vagy fuvolára vagy oboára vagy hegedűre) csembaló- vagy zongorakísérettel

partitúra és szólamok   EMB 14408

Händel Il pastor fido, Alcina, Almira és Rodrigo c. operáiból válogatott, s a kor gyakorlatának megfelelően négy ''opera- szvitbe'' rendezett balett-tételek gyűjteménye. (A táncok természetesen nemcsak teljes szvitként, hanem külön-külön, illetve tetszés szerinti csoportokba rendezve is előadhatók.) A kötet zeneiskolások számára készült: némelyik darab már egy-két évi furulyatanulás után megtanulható, a nehezebbek közül pedig a felsőbb osztályos növendékek választhatják ki a tudásuknak leginkább megfelelő játszanivalót.

Tovább
2 100 Ft

Közreadta: Czidra László. EMB 14254

Bár az "etűd" elnevezés és maga a műfaj is elsősorban a 19. századra jellemző, etűdfunkciójú darabok (az ujjak edzésére alkalmas, többnyire tánceredetű tételek) már a barokk korban is léteztek. Czidra László, a nemzetközi hírű, kiváló magyar furulyajátékos és pedagógus ilyen darabokat válogatott, s ha szükségesnek érezte, a pedagógiai célnak megfelelően többékevésbé át is alakított e kötet számára. A barokk korban a furulyaművek legnagyobb része altfurulyára íródott, hiszen ez volt akkoriban az egyik "sztár" szólóhangszer. A szopránfurulya irodalma ennél jóval szerényebb - ma viszont az iskolai oktatásban igen fontos szerepet játszik ez a hangszer. Így hézagpótló jelentőségű az az igényes "gyakorló" anyag, amit Czidra László ebben a hangnemek szerint csoportosított gyűjteményben a tanulóifjúság kezébe ad. A kötet végén transzpozíciós gyakorlatok is találhatók, a növendékek ilyen irányú képességének fejlesztésére.

Tovább
3 000 Ft

EMB13272

1.
Loeillet, Jean-Baptiste (de Gant): Szonáta fuvolára és basso continuóra: Allegro
op. 3 no. 12
2.
Loeillet, Jean-Baptiste (de Gant): Szonáta fuvolára és basso continuóra: Gavotta
op. 3 no. 12
3.
Vivaldi, Antonio: Szonáta g-moll: Sarabanda
RV 27
4.
Vivaldi, Antonio: Szonáta g-moll: Corrente
RV 27
5.
Purcell, Henry: Hornpipe, Minuet
op. compl. VI.
6.
Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso: Menuet
op. 6 no. 5
7.
Bach, Johann Sebastian: Szonáta harántfuvolára és basso continuóra: Siciliano
BWV 1031
8.
Veracini, Francesco Maria: Sonata accademica B-dúr: Giga
op. 2 no. 2
9.
Händel, Georg Friedrich: Szonáta harántfuvolára és basso continuóra: Bourrée, Menuetto
op. 1 no. 5
10.
Albinoni, Tomaso: Szonáta furulyára és basso continuóra: Giga
11.
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso: Minuetto
op. 6 no. 9
12.
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso: Sarabanda
op. 6 no. 9
13.
Bach, Johann Sebastian: Szvit h-moll: Sarabande
BWV 1067
14.
Bach, Johann Sebastian: Szvit h-moll: Badinerie
BWV 1067
15.
Händel, Georg Friedrich: Szonáta harántfuvolára és basso continuóra: Gavotte
op. 1 no. 7
16.
Corelli, Arcangelo: Szonáta F-dúr: Gavotta
17.
Telemann, Georg Philipp: Szvit fuvolára és zenekarra a-moll: Menuet
nos. 1, 2
18.
Leclair, Jean-Marie ("le cadet"): Szonáta fuvolára és basso continuóra: Pastorale
19.
Leclair, Jean-Marie ("le cadet"): Szonáta fuvolára és basso continuóra: Giga
20.
Couperin, François: Concert dans le gout théatrale: Rondeau
21.
Couperin, François: Concert dans le gout théatrale: Sarabande
22.
Couperin, François: Concert dans le gout théatrale: Air léger
23.
Couperin, François: Concert dans le gout théatrale: Air des bacchantes
24.
Telemann, Georg Philipp: Szvit fuvolára és vonósokra: Rejouissance
25.
Purcell, Henry: Bonduca or the British Heroine: Hornpipe
op. compl. VI.
26.
Händel, Georg Friedrich: Hallenser Sonaten e-moll: Menuetto
no. 2
27.
Vivaldi, Antonio: Szonáta fuvolára és basso continuóra F-dúr: Siciliano
RV 52
28.
Vivaldi, Antonio: Szonáta fuvolára és basso continuóra F-dúr: Allemande
RV 52
29.
Vivaldi, Antonio: Szonáta fuvolára és basso continuóra F-dúr: Aria di Giga
RV 52
30.
Händel, Georg Friedrich: Szonáta harántfuvolára és basso continuóra: Siciliano
op. 1 no. 11
31.
Händel, Georg Friedrich: Szonáta harántfuvolára és basso continuóra: Giga
op. 1 no. 11
Tovább
2 600 Ft

Czidra László

EMB14276

Czidra László kétkötetes (1a. kötet : Z. 14276; 1b kötet: Z. 14283) munkájában a 17-18. századi tánctípusokkal és azok előadásmódjával ismerteti meg a zeneiskolás növendékeket. Miután a barokk táncok a kor hangszeres muzsikáját szinte teljes egészében áthatják, alapvetően fontos, hogy aki ezt a zenét játssza, az ismerje-felismerje egy-egy courante, sarabande vagy gavotte lüktetését, jellegzetes ritmikai fordulatait. Az 1a kötetben egyszerűbb, rövidebb, a tánchoz még közel álló darabok kaptak helyet, a kottarészt az egyes tánctípusok eredetéről, jellemzőiről és előadásmódjáról szóló hosszabb előszó vezeti be. Az 1b kötet az 1a kötet szopránfurulya-változata (játszható még két oboán, illetve két hegedűn is). Az előszó és a zenei anyag nagy része megegyezik az 1a kötetével, csupán néhány, szopránfurulyán nehezebben játszható darab maradt el vagy cserélődött ki.

Tovább
3 000 Ft

A haladóknak összeállított duókötetben az előzőeknél hosszabb és nehezebb, gyakran magasabb fekvésekben játszandó - esetenként több tételes - művek vagy műrészletek is szerepelnek, köztük olyan különlegességek, mint Louis-Claude Daquin A fecske című kompozíciója, Jacques Féréol Mazas Romance & Rondo-ja, vagy Max Reger két kánonja.

A sorozat kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás, hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszer-összeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére. A szólamok hangterjedelme és fekvése lehetővé teszi, hogy a művek az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva, a megadott hangszerek bármely kombinációjával előadhatók legyenek. EMB 14862

Tovább
3 250 Ft

Ittzés Gergely

Ittzés Gergely könyvében arra tesz kísérletet, hogy saját személyes útkeresése, aktív és termékeny előadói pályája és több, mint két évtizedes tanári munkája során gyűjtött tapasztalatait alapul véve, a tudományos ismereteket és logikus belátást követve, átfogó rendszerben mutassa meg a fuvolajáték technikáját.
A szerző a legapróbb részletekre is kitér, miközben mindvégig szem előtt tartja a zene, a hangszer és az emberi test harmóniáját. A hagyományos játékmódok mellett a kiterjesztett technikát is a komplex hangszerkezelés szerves részének fogja fel. Remélhetőleg a jövő fuvolatanárjainak és - művészeinek fontos kézikönyve lesz a FLAUTOLÓGIA (fuvolatan) avagy a fuvolázás tudománya.

Előszó 5
Bevezetés 9
Ösztön – tudat – tudomány 10
Művészet: a mesterséges természet 13
A fuvolajátékot meghatározó tényezők 15
A fuvolajáték technikája 19
Az izomműködésről 21
Hangszertartás 26
Szimmetrikus test - Aszimmetrikus (haránt)fuvola 27
A hangképzés 39
Hangideál 39
A légzés 47
A légzés működése 47
A támasz 57
A levegővétel technikája fuvolajáték közben 65
A belégzés zenei elhelyezése 68
Folyamatos légzés (párhuzamos légzés) 77
Ajakzat 91
A hang és létrejötte a fuvolán 91
Az ajkak és a száj jelentősége a hangképzésben 93
Alkati jellegzetességek 95
A fuvola felhelyezése, a hangszer megszólaltatása 98
A levegő sebessége 106
Ajakmozgás 111
Az ajakzat mozdulata levegővételkor 118
A rezonáns tér 121
Az artikuláció 125
Az artikuláció mibenléte 125
A szimplanyelv 134
Alternatív hangindítások 139
A duplanyelv 146
A hangindítás mint zenei gesztus 154
Notáció és artikuláció 156
A vibrátó 162
A vibrátó esztétikája 166
A kéz és az ujjak 175
A fuvola mechanikája 176
A kéz fiziológiája 179
Kéztartás 181
Unmuzikális ujjak 190
Ujjmozgás 193
Az ujjak irányítása 198
Gyakorlási módszerek 201
A klasszikus fogások 205
A zenei mozgás 212
Alternatív fogások 229
Alternatív hangkeltési módok 244
Billentyűzörej 247
Peremhang 250
Levegőzörej 252
Jet whistle 255
Kürtajakzat 257
Tongue ram (nyelvzár) 259
Féloldalas befúvások 261
Felhangok 263
Szinuszhangok 265
Ki- és befordítás 266
Mikrointervallumok, glissando 268
Multifóniák 272
Beleéneklés 279
Hogyan hangoljunk (ha egyáltalán)? 283
Váltóhangszerek 290
Hangszer és hangszeres 296
Tudománytalan gondolatok a fuvolás személyiségről 305
Utószó 317
Függelék 321
Légzésfajták 322
Trillafogások a 3. oktávban; Erősítő oktávfogások 326
Fuvolás törvénykönyv 327

Tovább
4 400 Ft

Szerzők: Bánati Vilmos és Bántainé Sipos Éva. EMB14005

Tovább
2 700 Ft

Szerző: Jeney Zoltán.

'Fuvolaiskolánkban a zenei és technikai tudnivalók megfelelő elosztásával igyekeztünk a kezdő növendékek számára simává és zökkenőmentessé tenni a fejlődés útját. Magyar iskolát adunk közre. Célunk, hogy a növendék először zenei anyanyelvünkön, a magyar népzene nyelvén szólaljon meg hangszerével. A gyakorlatok nagy része éppen ezért népdal vagy a népdal szellemében fogant kompozíció. A magyar népzene mellett az idegen népzene és a klasszikus zene is helyet kapott a kötetben. A szó régi értelmében vett etűdből csak annyit közöltünk, amennyi feltétlenül szükséges. A gyakorlatok zöme élő zene, műgonddal, zenei igénnyel formált kompozíció.'...Jeney Zoltán

Tovább
2 700 Ft

Közreadta: Bántai Vilmos - Kovács Imre

A nagy sikerű sorozat kötetei régmúlt századoktól napjainkig vezetnek végig a zeneirodalmon. A hangszertanulás első három-négy évében játszható rövid, könnyű darabokat kíváló zenetanárok válogatták. A kötetekben közölt kortárs művek nagy része ebben a sorozatban jelenik meg először.

EMB8732

1.
Falconieri, A.: Arioso
2.
Purcell, Henry: The Navis
3.
Rameau, Jean-Philippe: La livri (Rondeau gracieux)
4.
Bach, Johann Sebastian: Badinerie
5.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Menüett
K 14
6.
Gluck, Christoph Willibald: Boldog lelkek tánca
7.
Gluck, Christoph Willibald: Melódia
8.
Schubert, Franz: Moment musical
9.
Mussorgsky, Modest Petrovich: Gopak
10.
Doppler, Franz: Andantino
11.
Debussy, Claude: A lehhajú lány
12.
Weiner Leó: Rókatánc
13.
Kurtág György, ifj.: Tre pezzi
14.
Szunyogh Balázs: Pezzo per flauto e pianoforte

 

Tovább
2 800 Ft

Kiss Bea

Hangszeres előkészítő furulyára, fife-ra és fuvolára

A Hangok mindenhol laknak egy egyedülálló ''mesekotta'' furulyán, fife-on és fuvolán tanuló nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak. Élményközpontú, interaktív és játékos módon hozza közel a gyerekekhez a zene, a zenélés lényegét, nagyban építve gazdag képzeletvilágukra és természetes alkotókedvükre.

A könyv színes kottafejekkel lejegyzett zenei anyagát a hazai zeneoktatásban régóta bevált gyermek- és népdalok módszertani alapossággal elrendezett sora alkotja, melyhez huszadik századi klasszikus és kortárs költők versei, valamint a gyerekeket inspiráló kérdések, játékos feladatok és színezők kapcsolódnak. Molnár Jacqueline egyedi hangulatú illusztrációi nemcsak különösen vonzóvá teszik a kiadványt, hanem nagyban hozzá is járulnak a kötet felfedezésre, kreativitásra bátorító szellemiségéhez.

A Hangok mindenhol laknak nagyon sokféle felhasználási lehetőséget kínál a növendék és a tanár érdeklődésétől és képességeitől függően, de mindenképpen feltételezi mindkettőjük aktív és kreatív hozzáállását. A kiadvány ezért egy hosszabb utószót is magában foglal, amely a tanár, sőt a szülő számára is segítséget nyújt, tanácsokat, ötleteket ad a gyakorlati használathoz.

A hangszeres előképzővel egyidejűleg jelenik meg a Hangok mindenhol laknak” előadási darabokat tartalmazó kötete (Z. 20090), amely könnyű, rövid duókat és zongorakíséretes átdolgozásokat kínál. Ezek az apró művek a tanárral vagy egy másik növendékkel közös kamarazenélés élményével gazdagítják a gyerekeket. A kötet emellett a legelső fellépések, növendékhangversenyek műsorára is alkalmas anyagot tartalmaz.

Tovább
3 400 Ft

Kiss Bea     EMB 20090

A Hangok mindenhol laknak sorozat három kötete furulyán, fife-on és fuvolán tanuló nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak szól. Élményközpontú, interaktív és játékos módon hozza közel hozzájuk a zene, a zenélés lényegét, nagyban építve gazdag képzeletvilágukra és természetes alkotókedvükre. A sorozat első kötete, a Hangszeres előkészítő egy különleges mesekotta, színes kottafejekkel lejegyzett gyermek- és népdalokkal, huszadik század klasszikus és kortárs költők verseivel, játékos feladatokkal, és nem utolsó sorban csodálatos illusztrációkkal.

Ez a kötet a kamarazenélés rejtelmeibe vezeti be a kis muzsikusokat: könnyű, rövid duókat és zongorakíséretes átdolgozásokat tartalmaz. A fúvósduókat a gyermek tanárával vagy egy haladóbb növendéktársával együtt szólaltathatja meg, a zongorakíséretes darabok egy részét pedig szintén játszhatja kezdő zongorista. A darabok többsége gyermekdal- és népdalfeldolgozás, de nyolc kedvelt Gryllus Vilmos-dal feldolgozása is helyet kapott a kötetben. Mindegyikük ideális a legelső fellépések, növendékhangversenyek műsorára.

A kamarazenélés birodalmában megtett első lépésként a kottakép arra biztatja a kezdő muzsikusokat, hogy úgy adogassák egymásnak a dallamot, mintha csak egy zongorista játszana váltott kézzel; vagy hogy megismerkedjenek a legegyszerűbb kísérettípusokkal, például a dudabasszussal. A zenei gesztusok világába vezetnek a mozgást imitáló, karaktereket megidéző darabok, a mai szerzők kompozícióiban pedig a modern zene hangzásélményei és játékmódjai is megjelennek.

A Hangok mindenhol laknak felfedezésre, kreativitásra bátorító szellemiségét képviseli a harmadik kötet is: egy zenei ''szakácskönyv'' Tornyai Pétertől, melynek improvizációs játékai különleges zenei csemegét kínálnak kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt - bármilyen hangszeren játsszanak is.

Tartalomjegyzék

1.
Papp Lajos: Pingpong
2.
Dobszay László: Anyám, édesanyám...
3.
Papp Lajos: Ugráló verebek
4.
Papp Lajos: Verébtrombita
5.
Papp Lajos: Verebek a libikókán
6.
Papp Lajos: Verébvalcer
7.
Czövek Erna: Ügyesítő 1.
8.
Czövek Erna: Ügyesítő 2.
9.
Czövek Erna: Dudakíséret
10.
Járdányi Pál: A búzamezőben
11.
Czövek Erna: Az árgyélus kismadár...
12.
Czövek Erna: Zöld erdőben a tücsök...
13.
Stachó László: Zöld erdőben a tücsök...
14.
Dobszay László: Ügyesítő 3.
15.
Papp Lajos: Kinyílt a rózsa...
16.
Czövek Erna: Volt nekem egy kecském...
17.
Papp Lajos: Boszorkánycsúfoló
18.
Tornyai Péter: Fecskét látok...
19.
Tornyai Péter: Egyél, libám...
20.
Tornyai Péter: Harcsa van vízbe'...
21.
Tornyai Péter: Megismerni a kanászt...
22.
Tornyai Péter: Suttog a fenyves...
23.
Tornyai Péter: Láttál-e már valaha...
24.
Gryllus Vilmos – Andorka Péter: Kérdezgető 1.
25.
Gryllus Vilmos – Andorka Péter: Duda
26.
Gryllus Vilmos – Andorka Péter: Kérdezgető 2.
27.
Gryllus Vilmos – Andorka Péter: Málna
28.
Gryllus Vilmos – Ittzés Gergely: Csepp, csepp, csepereg
29.
Gryllus Vilmos – Ittzés Gergely: Ősz szele zümmög
30.
Gryllus Vilmos – Ittzés Gergely: Nótás Mikulás
31.
Gryllus Vilmos – Ittzés Gergely: Cinkehívogató
32.
Bartók Béla: Süss fel, nap
33.
Bartók Béla: Elvesztettem páromat...
34.
Bartók Béla: Láttál-e már valaha...
35.
Ittzés Gergely: Derűre-borúra
36.
Ittzés Gergely: Szomorú tűz
37.
Bartók Béla: Körtánc
38.
Ittzés Gergely: Mondom-mondom
Tovább
2 900 Ft

Pam Wedgwood

0571512755

1.
Hot On The Line
2.
Pink Lady
3.
Free Fall
4.
Going Home
5.
Ho Down - Show Down
6.
Just Passing By
7.
Out Of Nowhere
8.
Tequila Sunrise
Tovább
4 280 Ft

One of the most idiosyncratic bands to develop during the 1960s, Jethro Tull remain a distinctive musical voice adored by fans everywhere. In Ian Anderson, Jethro Tull boast a folk hero and Flute virtuoso with a playing style that is as unique as his stage performances. This exciting folio of transcriptions gives you the chance to learn Anderson's groundbreaking Flute solos with transcriptions of 18 of his very best, including Bungle In The Jungle , Cross-Eyed Mary and Thick As A Brick . Contents: Baker St. Muse, Big Dipper, Bouree, Bungle In The Jungle, Chequered Flag, Cross-eyed Mary, Cup Of Wonder, Fire At Midnight, From Later, Living In The Past, Look Into The Sun, My God, Nothing Is Easy, Passion Play Edit, #8The Whistler, The Witch's Promise, Thick As A Brick, Third Hurrah

HL00672547

Tovább
7 000 Ft

Zongorakísérettel

EMB 2791

(Bántai - Kovács - Vavrinecz)

 

1.
Vivaldi, Antonio: Larghetto
2.
Corelli, Arcangelo: Sarabande
3.
Purcell, Henry: Menüett
4.
Telemann, Georg Philipp: Menüett
5.
Bach, Johann Sebastian: Menüett
6.
Bach, Johann Sebastian: Musette
7.
Quantz, Johann Joachim: Andante
8.
Gluck, Christoph Willibald: Boldog lelkek tánca az Orfeusz c. operából
9.
Haydn, Joseph: Szerenád
10.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Andantino
11.
Beethoven, Ludwig van: Andante
12.
Schubert, Franz: Andante
Tovább
1 990 Ft

Jávori Ferenc

Duók, triók és kvartettek választható hangszer-összeállítással

A Klezmer miniatűrök olyan ifjú muzsikusok számára készültek, akik hangszerükön játszva szeretnének megismerkedni a klezmer sokszínű zenei világával. A sorozat két duót, négy triót és két kvartettet tartalmaz, amelyek hegedűn, klarinéton, fuvolán, csellón, nagybőgőn, basszusgitáron vagy harsonán szólaltathatók meg különféle hangszer-összeállításban. Szerzőjük, Jávori Ferenc az európai világzene jelentős alakja, termékeny zeneszerző, hangszerelő és előadóművész, a Budapest Klezmer Band alapítója és vezetője. Jávori magyar-zsidó közösségbe született Munkácson, ahol a második világháború előtt virágzott a klezmer, a jiddisül beszélő zsidó közösségek hagyományos, hangszeres népzenéje. E hajdan vibráló zenei kultúra utolsó képviselőitől rengeteg dallamot és dalt gyűjtött össze. A Klezmer miniatűrök mindegyike a klezmer egy-egy hagyományos műfaját mutatja be. E darabokban Jávori Moiszej Beregovszkij népzenei gyűjtésének egyes motívumait is felhasználta.

EMB 14884

Tovább
3 750 Ft

Közreadta: Bántai Vilmos és Bántainé Sipos Éva. EMB 8959

1.
Lully, Jean-Baptiste: Kis dal
2.
Haydn, Franz Joseph: Arietta
3.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Francia gyermekdal
4.
Lully, Jean-Baptiste: Menüett
5.
Rameau, Jean-Philippe: Tambourin
6.
Rameau, Jean-Philippe: Rigaudon
7.
Purcell, Henry: A pásztor
8.
Vivaldi, Antonio: Ősz (részlet a Négy évszak c. hegedűversenyből)
9.
Corelli, Arcangelo: Sarabande
10.
Bach, Johann Sebastian: Korál
11.
Bach, Johann Sebastian: Parasztkantáta (részlet)
12.
Händel, Georg Friedrich: Bourrée (részlet a Vizizene c. szvitből)
13.
Gluck, Christoph Willibald: Tánc (részlet az Iphigenia Auliszban c. operából)
14.
Gluck, Christoph Willibald: Balettzene (részlet az Iphigenia Auliszban c. operából)
15.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Keringő
16.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Tavaszi dal
17.
Beethoven, Ludwig van: A mormotás fiú dala
18.
Beethoven, Ludwig van: Bécsi tánc
19.
Schumann, Robert: Melódia
20.
Schubert, Franz: Keringő
21.
Schubert, Franz: Andante (részlet a 7. szimfóniából)
22.
Schubert, Franz: Écossaise
Tovább
1 880 Ft

I - vl/fl/ob/vibr., II - vl/fl/ob/vibr., cl in Sib, III - vl/vibr., vla, cl in Sib, IV - vlc/fg/marimba

A sorozat kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás; hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszerösszeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére. A szólamok hangterjedelme és fekvése lehetővé teszi, hogy a művek az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva, a megadott hangszerek bármely kombinációjával előadhatók legyenek.

A Könnyű kvartettek kötetében az önálló tételek mellett több olyan művet is találhatunk, amelyek összefüggően, szvitszerűen előadhatók. Ily módon az önmagukban is felhasználható rövid tételekből olyan ciklusok alakíthatók ki, amelyek már egy kisebb házi hangverseny, hangszeres bemutató, ünnepi előadás műsorát is színesíthetik. Reneszánsz táncsorozatok, Bach-korálfeldolgozások, kórusművek és klasszikus táncok mellett a hangulatos házi muzsikálásra alkalmas romantikus tételek is színesítik a kínálatot.

Tartalomjegyzék

1.
Gervaise, Claude: Három tánc (Bransle, Almande, Bransle gay)(Troisieme livre de danceries, 1556)
2.
Waissel, Matthäus: Három lengyel tánc (Tabulatura alerley künstlicher Preambulen..., 1591)
3.
Rossi, Salamone: Sinfonia (Il primo libro delle sinfonie et gagliarde, 1607)
4.
Albert, Heinrich: Dal ('Die Lust hat mich gezwungen')
5.
Schmierer, J. A.: Menuet (Suite - Ouverture - No. 5, Zodiaci musici, 1698)
6.
Bach, Johann Sebastian: Két korál ('Werde munter, mein gemüte', BWV 55, No. 5, 'Hast du denn, Jesu dein Angesicht', BWV 57, No.8)
7.
Schulz, Johann Abraham Peter: Újévi dal ('Das Jahres letzte Stunde')
8.
Két magyar tánc a l8. századból (Linus Dance Collection, arr. by L. Zempléni)
9.
Beethoven, Ludwig van: Német tánc (12 deutsche Tänze, WoO 13, No. 10)
10.
Silcher, Friedrich: Két német népdal ('Das Lieben bringt gross Freud', 'Die drei Röselein')
11.
Schubert, Franz: Három tánc (Valse noble, 12 Valses nobles, D 969, Nr.1, Ecossaise, 8 Ecossaises, D 529, Nr. 2,
Deutscher Tanz, 12 deutsche Tänze, D 420, Nr. l)
12.
Schumann, Robert: Korál (Album für die Jugend, Op. 68, Nr. 4)
13.
Berens, Hermann: Allegro (50 Piano Pieces for Beginners, Op. 70, No. 45)
14.
Humperdinck, Engelbert: Esti dal ('Es ist so still geworden')
15.
Majkapar, Samuel: A kertben (Biriulki, Op. 28, No. 1)
Tovább
3 250 Ft
 

Fuvolakották

Tovább