Szűrés

Szerző
Sorozat
Ár
750 Ft - 8 150 Ft

TOP termékek

Átvételi lehetőségek

Csomagküldő.hu

MPL Futárszolgálat

Posta Pontok

FOXPOST

Személyesen  Szolnokon szállítási költség nélkül

Facebook

Kottafutár - Könyv, kotta és hangszer

Telefon: 30/2792017 (Bedő Péter)

Gordonkakották

J. J. F. Dotzauer

Dotzauer képzett muzsikus volt, operát, szimfóniákat, nyitányokat, misét, versenyműveket és kamarazenét komponált. Életművéből elsősorban nagy mennyiségű pedagógiai munkája bizonyult maradandónak. Már a XIX. század végén felmerült a gondolat, hogy a hatalmas pedagógiai életműből a kor igényének megfelelő válogatás jelenjék meg. Több ilyen jellegű kiadvány közül a mai napig az egyik legsikeresebb Johannes Klingenberg munkája.
Tovább
2 900 Ft

J. J. F. Dotzauer                13489

Dotzauer képzett muzsikus volt, operát, szimfóniákat, nyitányokat, misét, versenyműveket és kamarazenét komponált. Életművéből elsősorban nagy mennyiségű pedagógiai munkája bizonyult maradandónak. Már a XIX. század végén felmerült a gondolat, hogy a hatalmas pedagógiai életműből a kor igényének megfelelő válogatás jelenjék meg. Több ilyen jellegű kiadvány közül a mai napig az egyik legsikeresebb Johannes Klingenberg munkája.

Tovább
1 880 Ft

J. J. F. Dotzauer       13488

Dotzauer képzett muzsikus volt, operát, szimfóniákat, nyitányokat, misét, versenyműveket és kamarazenét komponált. Életművéből elsősorban nagy mennyiségű pedagógiai munkája bizonyult maradandónak. Már a XIX. század végén felmerült a gondolat, hogy a hatalmas pedagógiai életműből a kor igényének megfelelő válogatás jelenjék meg. Több ilyen jellegű kiadvány közül a mai napig az egyik legsikeresebb Johannes Klingenberg munkája

Tovább
1 880 Ft

Score and cello part

EMB 14636

A két kötet (II. kötet Z. 14637) több mint 200 év zenéjéből válogat. Tartalmaz 8 barokk szonátát, a híres Corelli d-moll mellett olyanokat, amelyek 300 éve először jelentek meg modern kiadásban. Ciklikus művek (Haydn: Szonatina, Mozart: Divertimento, Vivaldi: Concerto) és variációs darabok (Beethoven, Tartini) mellett sok kisebb darab is szerepel benne, a híres Boccherini-, Mozart- és Beethoven-menüettek mellett olyan művek, amelyek itt jelentek meg először. A virtuóz darabokat Goltermann: Etűd-caprice és Jenkinson: A sylphidek tánca, a könnyebb műfajt Joplin Ragtime-ja képviseli. A színes és bő választék alapja lehet a zenét szeretők kottatárának.

Tovább
4 990 Ft

Score and cello part

EMB 14637

A két kötet (I. kötet Z. 14636) több mint 200 év zenéjéből válogat. Tartalmaz 8 barokk szonátát, a híres Corelli d-moll mellett olyanokat, amelyek 300 éve először jelentek meg modern kiadásban. Ciklikus művek (Haydn: Szonatina, Mozart: Divertimento, Vivaldi: Concerto) és variációs darabok (Beethoven, Tartini) mellett sok kisebb darab is szerepel benne, a híres Boccherini-, Mozart- és Beethoven-menüettek mellett olyan művek, amelyek itt jelentek meg először. A virtuóz darabokat Goltermann: Etűd-caprice és Jenkinson: A sylphidek tánca, a könnyebb műfajt Joplin Ragtime-ja képviseli. A színes és bő választék alapja lehet a zenét szeretők kottatárának.

Tovább
3 100 Ft

Liszt Ferenc

EMB14779

A mű átdolgozója, a neves romániai magyar zeneszerző írja: "Ez a darab mindig is izgatta a fantáziámat, többféle szempontból is. Először is a neve. A német cím, a makacs, utalhat a benne levő ostinatív jellegre, ez közelít a liszti program-koncepcióhoz, de a francia 'obstiné' inkább a 'konok' szónkhoz áll közel. Ez árnyalati különbség, de nekem azért fontos, mert ez utóbbiból átsejlik egy magatartás ábrázolása, egy táncos belső lelkiállapotának táncmozdulatokban kifejezett, mozdulatokká absztrahált érzelmi állapota, és ez nagyon is megejtő magyarázat. A kimerülésig kitartó dac, a konok erő demonstrációja Lisztnél nem gyakori jelenség. A másik: a hetvenes évek elején játszta nálunk Kocsis Zoltán a darabot. Már akkor (és azóta) kérdem a szerzőtől: a balkézben végigvonuló staccato jellege éles, rövid, vagy állandó árnyékként kísértő háttér, avagy súlyos brahmsi staccato, netalán fenyegető kopogás - és így tovább. Aztán: a műben vissza-visszatérő bartóki keresztállások, a Debussyig átnyúló h-esz-g stb., olyan harmóniai izgalmat okoznak, amelyek a mű hallatán bennem állandó, nem múló érdeklődést tartanak fenn. Végül, az átírás közvetlen kiváltó oka családi hátterű: a Liszt-év kapcsán csellista lányom a rendelkezésünkre álló, Lisztnek gordonkára szánt lassú, lírai vagy komor hangvételű művei mellett egy 'energikusabb' darabot is szeretett volna játszani egy évfordulós koncerten...."

Tovább
2 800 Ft

EMB8733

1.
Ismeretlen szerző (Codex Kájoni): 'Apor Istuan tancza'
2.
ismeretlen szerző (Codex Vietórisz): Chorea
3.
Ismeretlen szerző (Lőcse): Chorea ex C
4.
Ismeretlen szerző (Lőcse): Chorea ex F
5.
Ismeretlen szerző (Codex Kájoni): 'Chorea tancz'
6.
Ismeretlen szerző: Pezzo tedesco
7.
Ismeretlen szerző: Polonica
8.
Bach, Johann Sebastian: Bourrée
9.
Bach, Johann Sebastian: Choral
10.
Bach, Johann Sebastian: Gavotte
11.
Bach, Johann Sebastian: Menuett (C)
12.
Bach, Johann Sebastian: Menuett (d)
13.
Beethoven, Ludwig van: Ecossaise
14.
Beethoven, Ludwig van: Walzer
15.
Blow, John: Song Tune
16.
Boismortier, Joseph Bodin de: Rigaudon
17.
Cherubini, Luigi: Fuga
18.
Couperin, François: Chaconne légere
19.
dall' Abaco, Evaristo Felice: Sarabanda e aria
20.
Franck, Melchior: Galliarda
21.
Franck, Melchior: Tantz
22.
Gastoldi, Giovanni Giacomo: Canzona
23.
Haussmann, Valentin: Galliarda
24.
Haussmann, Valentin: Tantz
25.
Haydn, Joseph: Divertimento piccolo
26.
Händel, Georg Friedrich: Air
27.
Händel, Georg Friedrich: Contrapunctus
28.
Händel, Georg Friedrich: Gavotte
29.
Lubliniensis, Johannes: Hayduczky
30.
Mainerio, Don Giorgio: Ungaresca
31.
Marais, Marin: Menuet
32.
Mozart, Leopold: Gigue
33.
Mozart, Leopold: Polonaise
34.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Allegretto
35.
Newsidler, Melchior: Fuggerintanz
36.
Purcell, Henry: Gavotte
37.
Purcell, Henry: Proper Tune
38.
Rameau, Jean-Philippe: Suite
39.
Schein, Johann Hermann: Allemanda
40.
Schein, Johann Hermann: Galliarda
41.
Schubert, Franz: Ecossaise
42.
Schubert, Franz: Ländler
43.
Schubert, Franz: Menuett
44.
Vallet, Nicolas: 'Les pantalons'
45.
Vivaldi, Antonio: Largo e allegro
Tovább
2 900 Ft

EMB 6312

Tartalomjegyzék

1.
Reuenthal, N. von: Májusi dal
2.
Milán, Luys: Pavane
3.
Ismeretlen szerző: Német tánc
4.
Purcell, Henry: Rigaudon
5.
Eccles, John: Menüett
6.
Ismeretlen szerző: Hornpipe
7.
Ismeretlen szerző: Francia bölcsődal
8.
Daquin, Louis-Claude: Rigaudon
9.
La Borde gyűjteményéből: Bourrée
10.
Lully, Jean-Baptiste: Air
11.
Rameau, Jean-Philippe: Rigaudon
12.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Korál
13.
Haydn, Franz Joseph: Menüett
14.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Német tánc
15.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Menüett
16.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Gyermekjáték
17.
Beethoven, Ludwig van: 'Das Blümchen Wunderhold' - Song
18.
Küffner, Joseph: Ländler
19.
Schubert, Franz: Bölcsődal
20.
Schubert, Franz: Keringő
21.
Schubert, Franz: Katonainduló
22.
Soproni virginálkönyv: Régi magyar táncok
23.
Bengráf József: Magyar tánc
24.
Hajdu Mihály: Két kis darab gordonkára
25.
Ács Lajos: Medvetánc
26.
Soproni József: Két kis tánc
27.
Sugár Rezső: (Az árgyélus kismadár) Régi magyar népdal
28.
Szokolay Sándor: Kis szvit
29.
Járdányi Pál: Moderato
30.
Mező Imre: Mulatók
Tovább
2 300 Ft

A kiadó nagysikerű sorozatának kötete. Pejtsik Árpád ABC-je nem kívánja megváltoztatni vagy befolyásolni a tanárok módszertani elképzeléseit, viszont színes és vonzó zenei anyagot kínál áttekinthető csoportosításban, ami a pedagógusok számára lehetővé teszi, hogy többféle sorrendben tanítsák a darabokat. Ez a zenei anyag gyermekdalokból, népdalokból és a középkor zenei emlékeitől századunkig ívelő duókból és zongorakíséretes darabokból áll. A duók a növendék és a tanár rendszeres együttmuzsikálását, a kötetet záró gordonkatriók pedig a növendékek kamarazenélését szolgálják. A szöveges instrukciók három nyelven, németül, angolul és magyarul is olvashatók.

EMB 14177

Tovább
2 600 Ft

Szerző: Pejtsik Árpád. EMB 14311

A Gordonkaiskola 2. kötete a Gordonka-ABC folytatása. Az alapelv nem változott: a legszükségesebbre szorítkozó technikai tanulmányok mellett sokszínű, vonzó zenei anyagot kínál, világos, áttekinthető csoportosításban. Az egyes fejezetek egyszerűbb és igényesebb műveket egyaránt tartalmaznak, így a tanár növendékeinek képességeit figyelembe véve állíthatja össze tanításuk anyagát. A darabok jelentős része kétszólamú illetve zongorakíséretes, hogy a tanítvány és tanára közös muzsikálása az órákat kötelességteljesítés helyett zenei élménnyé tegye.A szöveges instrukciók három nyelven, németül, angolul és magyarul is olvashatók.

Tovább
3 100 Ft

Közreadta Pejtsik Árpád

EMB14201

A Kezdők muzsikája sorozat negyedik gordonkás kötete a 17. század végétől a 20.század elejéig ívelő több mint két évszázad műveiből kínál válogatást a kamarazenével ismerkedni vagyó kezdő gordonkásoknak. Igényes polifon darabok mellett népszerű dallamos műveket is tartalmaz, könnyebb darabjai 2-3 év igényes tanulás után már játszhatók. A művek hangterjedelme általában a 4. fekvésig terjed és azt csak skálamenetben haladja meg.

Tovább
2 800 Ft

Pejtsik Árpád

A Gordonka ABC és a Gordonkaiskola 2. folytatása. Felépítésének alapelve hasonló az előző két kötetéhez: az áttekinthetően csoportosított, vonzó zenei anyag legcélszerűbb tanítási sorrendjét a tanár saját maga határozhatja meg, növendékei adottságaihoz alkalmazkodva. A harmadik kötet egyetlen célja a tiszta és biztonságos játék megalapozása az első négy fekvésben, ezért új vonókezelési vagy ritmikai feladatot nem tartalmaz. A fekvésenként rendszerezett anyag minden fekvésben a legszükségesebb technikai gyakorlatokkal indul, és a könnyebb művektől az igényesebbek és hosszabbak felé halad. Az anyag jelentős részét alkotják a zongorakíséretes darabok, illetve a duók ╩ ez utóbbiak lehetővé teszik, hogy a növendék minden órán együttmuzsikáljon tanárával.

14730

Tovább
3 500 Ft

A Kezdők muzsikája sorozat kötete barokk, klasszikus és romantikus mesterek 43 rövid kompozícióját tartalmazza. A közreadó a darabokat a hangszertanulás 3-4. évére ajánlja: a növendékek a művek játszása során a 4. fekvésig jutnak el.

A kiadvány 2014-ben megújult formában jelent meg.

EMB14037

 

Tovább
2 800 Ft

Johann Sebastian Bach  EMB 13965

Az 1720 körül, Köthenben keletkezett csellószvitek forrása Anna Magdalena Bach kézirata, amely egyes feltételezések szerint Bach saját kezétől származik. Banda Ede, a budapesti Zeneakadémia tanára, a Tátrai vonósnégyes alapító tagja, ötvenéves előadóművészi és pedagógiai gyakorlat birtokában közreadói hozzátételeit a gordonkatechnikának főként az ujjazatok és a ligatura terén végbement fejlődésére alapozza. A praktikus kiadvány háromnyelvű előszavában az előadó a vonásjelekre, ujjrendre, dinamikára, akkordjátékra, trillákra, tempókra, karakterre, frazeálásra vonatkozó sok hasznos, konkrét javaslatot talál.

Tartalomjegyzék

1.
Suite I (G-Dur/G Major)
2.
Suite II (d-Moll/D Minor)
3.
Suite III (C-Dur/C Major)
4.
Suite IV (Es-Dur/E flat Major)
5.
Suite V (c-Moll/C Minor)
6.
Suite VI (D-Dur/D Major)
Tovább
3 100 Ft

EMB8295

1.
Bárdos Lajos: Estéli dallam
2.
Bárdos Lajos: Fönt a hegytetőn
3.
Hajdu Mihály: Mikro-rapszódia
4.
Maros Rudolf: Induló
5.
Sugár Rezső: Dal és tánc
6.
Sugár Rezső: Két darab
7.
Sugár Rezső: Tema con variazioni
8.
Szokolay Sándor: Bölcsődal
9.
Szokolay Sándor: Kis szvit
10.
Soproni József: Giocoso
Tovább
1 880 Ft

Debussy

EMB 13880

Debussy 1910-en keletkezett zongoraművét Kocsis Zoltán ültette át gordonkára és zongorára. Az ujjrendek és vonásnemek Perényi Miklós hozzátételei. A mű Kocsis Zoltán átiratai sorozatban jelent meg.

Tovább
1 300 Ft

Kocsár Miklós

Gordonkára és zongorára

A szerző írja a két táncfüzért tartalmazó kiadványról: 'Pár évvel ezelőtt egyik jeles tárogatóművészünk arra kért, hogy készülő új lemezének néhány 18. századi dallamához készítsek kíséretet. Ezek a különböző gyűjteményekben fennmaradt kíséret nélküli dallamok a főúri udvarok 'szórakoztató zenéi' voltak, közöttük jó néhány magyar, vagy magyaros jellegű dallammal. (Így egyéb dokumentumok híján zenetörténeti jelentőségük is van.) A lemez elkészülte után néhány dallam 'megragadt' bennem és továbbgondolásra késztetett. A sok fúvós hangzás után egy vonós hangszert és hozzá zongorakíséretet választottam. Sokféle alakban formálódott bennem a zenei anyag, a dallamok bőségzavara is nehezítette a választást. Végül csellista barátaim javaslatára egy rövidebb, tömörebb változat mellett döntöttem, ez került kiadásra. A két művet a 2011-es országos szakközépiskolai csellóverseny kötelező darabjai közé választották.'

EMB 14729

Tovább
1 800 Ft

Debussy, Claude       13193

Gordonka és zongora

Tovább
1 990 Ft